«Novopak SV»

Igor Ferev Evhenevych
Deputy Director of Commercial Affairs LLC Novopak SV


Address:
st. Radyatornaya 42
g. Rzhyschev
Kievan region, 09 230


Phone: (067) 462 - 36 - 44
Fax: (04573) 2-17-03, 2-24-98

«Novopak SV» «Novopak SV» «Novopak SV»